Home Collect Test

Dit is een test waarbij IgM en IgG antistoffen vanuit het bloed gemeten worden. Het heeft een betrouwbaarheid van 98%. En heeft de volgende goedkeuringen: CE/FPU.

 

Hiermee kan op betrouwbare wijze aangetoond worden of er een COVID-19/Corona infectie aanwezig is, of geweest is of dat er geen antistoffen van COVID-19/Corona meetbaar aanwezig zijn.

 

Het tijdstip van testen is voor de betrouwbaarheid erg van belang (zie Uitleg kwaliteit tests). Het beste kan getest worden 3 weken of meer na een vermoedelijke besmetting of klachten/symptomen.

 

Bij deze test krijgt u de testkit thuis gestuurd. U krijgt daarbij duidelijke instructies hoe het testmateriaal (een paar druppeltjes bloed) moet verzamelen. Dit testmateriaal verstuurd u met de meegestuurde envelop naar het laboratorium. U krijgt de uitslag via ons. Wij geven u toelichting over de uitslag en stellen een samenvattend verslag op. Het resultaat is na 5-10 werkdagen bekend. 

 

De Home Collect Test kost € 39,- met daarbij € 58,75, totaal € 97,75. Wij brengen de kosten in rekening voor het testmateriaal. Met daarbij de kosten voor de door ons gespendeerde tijd. Dus voor het testen, het verstrekken van de uitkomst met uitleg en opstellen verslag. Hiervoor rekenen wij een consultprijs van 20-45 minuten. Dit consult is eventueel te declareren bij uw aanvullende zorgverzekering (zie kosten).

 

De kwaliteit is niet alleen gewaarborgd via de juiste goedkeuringen. Het laboratorium die de tests levert heeft zelf ook nog onderzoek naar de betrouwbaarheid uit gevoerd (zie uitleg kwaliteit tests).

 

Samenvattend:

Home Collect Test, een CE/IVD goed gekeurde Elisa test

  • test wordt door uzelf thuis afgenomen en opgestuurd naar het laboratorium, wij geven u de uitslag met toelichting
  • resultaat binnen 5-10 werkdagen 
  • kosten € 39,- met daarbij € 58,75 voor de verwerking (eventueel vergoeding zorgverzekering, zie kosten)
  • IgG en IgM worden getest