Rapid-test

Dit is een test waarbij IgM en IgG antistoffen vanuit het bloed gemeten worden. Het heeft een betrouwbaarheid van 98%. En heeft de volgende goedkeuringen: CE/FPU.

 

Hiermee kan op betrouwbare wijze aangetoond worden of er een COVID-19/Corona infectie aanwezig is, of geweest is of dat er geen antistoffen van COVID-19/Corona meetbaar aanwezig zijn.

 

Het tijdstip van testen is voor de betrouwbaarheid erg van belang (zie Uitleg kwaliteit tests). Het beste kan getest worden 3 weken of meer na een vermoedelijke besmetting of klachten/symptomen.

 

Deze test wordt in onze praktijk afgenomen via paar druppeltjes bloed uit de vinger. Het resultaat is binnen 20 minuten bekend.

 

De kosten zijn voor de Rapid-test € 58,75 (inclusief eindverslag). Wij brengen alleen de kosten in rekening voor de door ons gespendeerde tijd. Dus voor het testen, het verstrekken van de uitkomst met uitleg en opstellen verslag. Hiervoor rekenen wij een consultprijs van 20-45 minuten. Dit consult is eventueel te declareren bij uw aanvullende zorgverzekering (zie kosten).

 

De kwaliteit is niet alleen gewaarborgd via de juiste goedkeuringen. Het laboratorium die de tests levert heeft zelf ook nog onderzoek naar de betrouwbaarheid uit gevoerd (zie uitleg kwaliteit tests).

 

Samenvattend:

 Rapid-test, een CE/FPU goedgekeurde test.

  • test wordt op de praktijk afgenomen
  • resultaat binnen 15 minuten
  • kosten € 58,75 (eventueel vergoeding zorgverzekering, zie kosten)
  • IgG en IgM worden getest