Theesupplement verbetert geheugen

13-04-2012

Een groenethee-extract in combinatie met L-theanine (een aminozuur uit theebladeren) kan het geheugen verbeteren.

Aan de studie namen 91 personen met een lichte cognitieve beperking deel. Ze werden verdeeld in een suppletie- en placebogroep. De 13 mannen en 32 vrouwen in de suppletiegroep (gemiddelde leeftijd 58 jaar) kregen gedurende 16 weken dagelijks 1680 mg van deze theecombinatie. De 12 mannen en 34 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 56 jaar kregen een placebo. Het effect van de behandeling werd bepaald aan de hand van geheugentesten. Daarnaast werd bij 24 personen een EEG gemaakt.

Suppletie leidde tot een lichte verbetering van de score op herkenningstaken. Bij personen met een lichte mentale achteruitgang verbeterde het geheugen en de aandacht significant. Bij 24 personen werd na een eenmalige toediening van de theecombinatie of een placebo ieder uur een EEG gemaakt. Drie uur na suppletie namen de thetagolven in de hersenen significant toe in diverse hersengebieden (temporale, frontale, parietale en occipitale gebied) wat duidt op een toename van de cognitieve alertheid.

De resultaten van de studie wijzen erop dat een combinatie van groene thee-extract met L-theanine mogelijk zinvol is bij personen met een lichte cognitieve beperking.

 

Park SK, Jung IC, [..], Rho SS. A combination of green tea extract and l-theanine improves memory and attention in subjects with mild cognitive impairment: a double-blind placebo-controlled study. J Med Food 2011; 14(4):334-43