Hartinfarct door lightdrank?

21-03-2012

Wie denkt dat lightdrank gezond is, heeft het mis. Dagelijkse consumptie hiervan verhoogt de kans  op hart- en vaatziekten.
 
Aan de studie namen meer dan 2500 personen deel met een gemiddelde leeftijd van 69 jaar. Met behulp van vragenlijsten werd informatie verzameld over de consumptie van lightdrank.
 
In de volgperiode van 10 jaar werd bijna 600 keer een hart- of vaataandoening vastgesteld. Personen die dagelijks minimaal 1 glas lightdrank consumeerden hadden met 43% significant meer kans op hart- of vaatziekten dan personen die nooit lightdrank consumeerden. Dit verband bleef bestaan na correctie voor andere risicofactoren waaronder de aanwezigheid van het metabool syndroom, vaatlijden, diabetes, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterolgehalte en reeds bestaande hartaandoeningen. Voor gewone frisdrank werd dit verband niet aangetoond.
 
Hoewel het nog te vroeg is om op basis van een enkele studie conclusies te trekken, brengt de consumptie van lightdranken mogelijk nieuwe gevaren met zich mee. Eerder werd al aangetoond dat lightproducten van invloed zijn op het hongergevoel en de eetlust juist kunnen stimuleren.
 


Gardener H, Rundek T, [..], Sacco RL. Diet Soft Drink Consumption is Associated with an Increased Risk of Vascular Events in the Northern Manhattan Study. J Gen Intern Med 2012