De PANDA-Studie

21-02-2013

De PANDA-Studie¹
Deze zogenoemde PANDA-studie (Probiotics AND Allergy) werd uitgevoerd in het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht. Het onderzoek had een looptijd van twee jaar. Aan het PANDA-onderzoek deden 157 gezinnen mee met een erfelijke aanleg voor eczeem (atopie). Voor dit wetenschappelijk onderzoek zijn twee groepen gemaakt: een groep die probiotica kreeg (probiotica groep) en een groep die geen probiotica kreeg (placebogroep). Het lot bepaalde of het gezin in de probioticagroep of in de placebogroep terecht kwam. De aanstaande moeders in de probioticagroep gebruikten het probioticum al tijdens de zwangerschap, hun kinderen kregen het vanaf de geboorte tot en met het eerste levensjaar. De kinderen uit de probioticumgroep hadden in de eerste drie levensmaanden 58% minder kans op het ontwikkelen van eczeem dan de placebogroep. Naarmate de tijd vordert, wordt dit percentage wel kleiner, maar het effect blijft substantieel. De kinderen hadden op de leeftijd van twee jaar nog steeds 22% minder kans op eczeem, terwijl de kinderen maar tot aan de leeftijd van één jaar probiotica toegediend kregen.
 

Op basis van de resultaten van de PANDA-studie is voor de groep kinderen met een verhoogd risico op eczeem belangrijke gezondheidswinst te halen. Steeds meer kinderen in Nederland krijgen immers te maken met een erfelijke aanleg (atopie) voor allergische klachten als hooikoorts, eczeem of astma. Volgens de laatste metingen van het RIVM heeft één op de drie kinderen in Nederland last van allergische klachten.
De firma Orthica heeft het probioticumpoeder “Orthiflor Start” nu precies dezelfde samenstelling gegeven als het middel dat in deze studie gebruikt werd. Het is te herkennen aan de toevoeging ‘ECOLOGIC PANDA”.
 

De Probactiol- studie
Recent is er weer zo’n studie gepubliceerd in het toonaangevende Amerikaanse tijdschrift voor kindergeneeskunde (Pediatrics)2
 

Er werden 326 kinderen tussen drie en vijf jaar oud geselecteerd en verdeeld in drie groepen. De ene groep (104 kinderen) kreeg een neppil, de tweede groep (110 kinderen) een pil met Lactobacillus acidophilus NCFM en een derde groep van 112 kinderen kreeg dezelfde bacterie gecombineerd met Bifidobacterium animalis lactis Bi-07. (de Probactiol-groep).
 

De kinderen werden gedurende zes wintermaanden behandeld met 1 capsule Probactiol junior per dag. De resultaten waren heel overtuigend. Vergeleken met de neppil- groep was het aantal koortsepisoden 72% lager in de Probactiol-groep. Ook hoestten de kinderen minder (62%), waren ze minder verkouden (59%) en was het antibioticagebruik maar liefst 84% minder dan de neppil- groep. Het aantal ziektedagen was met 46% gereduceerd in de Probactiol-groep. NB: de ouders, noch de dokter wisten welke capsule de kinderen kregen (de echte of de nepcapsule)!

De onderzoekers concluderen dat dagelijks probioticagebruik een effectieve en veilige manier is om kinderen te “beschermen” tegen de winterse luchtweginfecties, gepaard gaande met koorts, verkoudheid, hoest, en dat het gebruik van antibiotica hierdoor fors kan worden verminderd.
Deze studie beantwoordt volledig aan de eisen van een moderne klinische studie anno 2009.

1 Allergy, Niers L. et al, 2009 (the PANDA study)
2  Pediatrics, Leyer G.J. et al, July 27, 2009; e 172-e179