Vitamine B12-tekort slecht voor het brein

27-05-2013

Een vitamine B12-deficiëntie kan leiden tot een slechter geheugen en vermindert hersenvolume, zo blijkt uit een studie onder 121 vijfenzestigplussers.

Er werd niet alleen de vitamine B12-concentratie bepaald. De concentratie van andere biomarkers die duiden op een tekort aan deze vitamine werden eveneens gemeten. Na ongeveer 4,5 jaar werden cognitieve testen afgenomen en een MRI-scan gemaakt.

Behalve de vitamine B12-concentratie werden alle biomarkers in verband gebracht met het cognitief functioneren en het hersenvolume. Een verhoogde concentratie van methylmalonaat leidde tot een verslechtering van het geheugen en een verminderde verwerkingssnelheid van waarnemingen. Ook verhoogde concentraties van cystathionine en 2-methylcitraat, twee andere biomarkers, leidden tot een slechter geheugen. Een kleiner hersenvolume was gerelateerd aan een verhoogde homocysteïneconcentratie.

Met het ouder worden krimpt het hersenvolume waarmee de kans op dementie toeneemt. Hoewel het nog te vroeg is om te concluderen dat vitamine B12-suppletie dit kan voorkomen, leidt toekomstig onderzoek mogelijk tot een dergelijke aanbeveling.

Bron: www.ortho.nl

Tangney CC, Aggarwal NT, [..], Morris MC. Vitamin B12, cognition, and brain MRI measures: A cross-sectional examination. Neurology 2011; 77(13):1276-82