Collectief, onze werkwijze

Vanuit uw initiatief wordt er een brede aanpak voor de gezondheid van uw medewerkers gestart. Als eerste gaan we met u in gesprek zodat we beide weten wat we kunnen en wat we willen, duidelijkheid vooraf. U heeft de mogelijkheid  om eventueel extra wensen kenbaar maken en wij kunnen aangeven hoe wij verwachten hierop in te kunnen spelen. In deze oriĆ«nterende fase krijgt u volledig inzicht in onze manier van handelen.

 

Onze aanpak in het kort

Wij verzorgen op maat presentaties voor het hele bedrijf of aparte groepen. Hierin leggen wij uit wat wij doen en geven aan waarom wij zulke goede resultaten halen (zie ook: presentaties).
 

Na de presentatie starten we met de individuele consulten (zie ook: werkwijze). Deze vormen de basis voor het verkrijgen van de startpositie per persoon en later voor het opstellen van een behandelplan. Dit plan wordt natuurlijk alleen aan de medewerker gegeven. Door de resultaten per persoon voorop te stellen, stellen we de belangen van het bedrijf voorop.
 

Eventueel kunnen we ook een managementrapportage verzorgen ten behoeve van bijvoorbeeld risicomanagement. Dit kan alleen als het aantal medewerkers groot genoeg is, we willen natuurlijk te allen tijde de privacy van de personen waarborgen.
Na de eerste consulten volgen de behandelplannen, in hoeverre deze op locatie worden uitgevoerd is aan u. Ook het vervolgtraject bepaald u, mogelijkerwijze wordt het een jaarlijks terugkerende dienst aan uw medewerkers.

 

Zekerheid

Wij kunnen geen zekerheid geven met betrekking tot de resultaten. Wel zullen wij proberen om zoveel mogelijk mensen te overtuigen van onze diensten. Dit doen wij zelf tijdens de presentaties maar ook ondersteuning vanuit uw organisatie kan hierbij helpen. De beste motivatie geven wij met onze behaalde resultaten en het feit dat we de gezondheid ook daadwerkelijk verbeteren, dat is ons bestaansrecht.

 

Locatie en tijd

Dit collectieve traject wordt op locatie gedaan, bij u in het pand. Er wordt collectief uitleg gegeven in bijvoorbeeld een vergaderzaal of de kantine. De verdere uitwerking, de consulten, vinden per individu plaats in een aparte ruimte waar volledige privacy is.
 

De periode tot en met de presentatie kan in overleg met u worden bepaald. Hetzelfde geldt voor de eerste consulten. Deze worden per 4 consulten zo kort mogelijk op elkaar gepland maar in het tijdspad wat wij overeenkomen. De periode waarin de vervolg consulten plaats vinden is afhankelijk van de vereiste ondersteuning.

 

Kosten

Met betrekking tot de presentatie en dat wat daarbij hoort, zijn geen kosten verbonden.
 

Bij de consulten zijn er een aantal opties:
1. De medewerker betaald deze zelf en kan deze (deels) declareren bij de zorgverzekering.
2. Uw organisatie neemt deze kosten als investering in het ziekteverzuim.
 

De supplementen die eventueel nodig zijn worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Eventueel kan er voor gekozen worden om hier een vaste vergoeding aan de medewerkers voor te geven.

 

Samenwerking andere partijen

Vanzelfsprekend werken wij samen met mogelijk andere betrokkenen.

 

Lees verder... of klik hier als u wilt dat wij contact met u opnemen voor verdere informatie.