Kosten

De kosten van het consult worden in vele gevallen helemaal of gedeeltelijk door uw zorgverzekering vergoed. De kosten van de supplementen worden niet vergoed. Vandaar dat wij onderscheid maken in facturen voor het consult en facturen voor de supplementen.

 

De kosten van het consult

De kosten van een consult van 1 uur bedragen € 117,50. Een eerste consult wordt altijd als 1 uur gezien ook al duurt deze langer. De kosten krijgt u mogelijk, gedeeltelijk of helemaal vergoed van uw verzekering. Dit is per verzekering verschillend. Als u wilt vertellen wij u graag hoe het bij uw polis geregeld is.

 

Een vervolgconsult, wat vaak een half uur duurt, is € 58,75. Vervolgconsulten die langer als een uur duren kosten € 117,50. Ook voor de vervolgconsulten gelden dezelfde vergoedingsregels vanuit de zorgverzekering als voor het eerste consult.

 

Mocht u een afspraak willen verzetten dan is dat geen probleem. Als u dat tenminste 24 uur voor de afspraak ons daarover bericht dan is dat vanzelfsprekend kosteloos. Als u het later laat weten of niet komt opdagen, dan zijn we genoodzaakt om de vooraf gepresenteerde in rekening te brengen. Dat vanwege de voorbereidingen en de gereserveerde tijd.

 

 

Vergoeding door de zorgverzekering

Om de kostenvan de consulten bij de zorgverzekering te kunnen declareren moeten er een aantal gegevens op staan. Ook gegevens van u, vandaar dat wij deze ook aan u vragen. Hierbij kunt u denken aan uw geboortedatum en BSN-nummer.

Andere zaken die op de factuur staan hebben betrekking op ons. Hiermee weten de verzekeringen dat wij voldoen aan alle gestelde eisen en erkend zijn door de juiste beroepsverening (klik hier voor deze informatie). Om zeker te zijn over de vergoeding adviseren wij altijd om bij uw eigen verzekering na te vragen wat vergoed wordt.

Lees verder...