Controle afspraken

Door regelmatig controle momenten in te plannen, monitoren we jouw vooruitgang. We passen de behandelingen aan als dat nodig is en we sturen bij als jij of de metingen daarom vragen.

Direct bij de start van het traject wordt een controle afspraak/vervolgconsult ingepland. Dit gebeurt ter controle van de werking van de behandeling, om eventuele aanpassingen snel te kunnen doorvoeren en te bepalen of we op de goede weg zijn.

Een vervolgconsult duurt ongeveer 30 minuten en wordt meestal maandelijks gepland.
Ook dit wordt vooraf, voor zover dat kan, besproken en vastgelegd in het behandelplan.

Een controle afspraak duurt ongeveer 30 minuten