Eerste consult, de intake

De eerste kennismaking en metingen staan in het teken van jou! Wat verwacht je van ons en wat weet jij over jezelf?

In onze eerste ontmoeting bespreken we jouw klachten en gezondheidsvraag. Ook bepalen we samen welke verwachtingen jij hebt en wat wij kunnen bieden.

Een algemeen gezondheidsonderzoek is onderdeel van de intake. Hiervoor gebruiken we een vragenlijst. Op onze locatie nemen we zelf een druppeltje bloed bij je af voor een eerste algemene analyse. Met alle informatie stellen we vast of aanvullend onderzoek (bepaling bloedwaarden, een EEG, feces- of urineonderzoek) nodig is.

90 min
20 min

Na het opstellen van het behandelplan nemen we de tijd om het door te spreken. Dit doen we telefonisch of tijdens een korte afspraak van ongeveer 20 minuten. We beantwoorden dan graag de vragen en spreken de vervolg stappen door.

De eerste kennismaking en metingen staan in het teken van jou!

De intake vormt de basis voor het adviesrapport. Hierin staat het mogelijke behandeltraject, de duur ervan en wat de investering voor jou is.

De intake in het kort:

  • Uitgebreide analyse d.m.v. een vragenlijst en gesprek
  • Microscopisch bloedonderzoek (*)
  • Analyse van eerder afgenomen (externe) onderzoeken
  • Bepalen toegevoegde waarde aanvullende onderzoeken (bloedwaarden, EEG, urine- of fecestest)
  • Opstellen behandelplan
  • Behandelplan bespreken/toelichten (telefonisch of op afspraak)

(*) Microscopisch bloedonderzoek

Het bloed gaat door heel het lichaam en wordt door alles beïnvloed. Vandaar dat het indicatief iets over het lichaam en de gezondheid zegt. Wij kijken naar de kenmerken en die onderzoeken we in relatie met de anamnese en eventuele andere aanvullende onderzoeken. Ook kijken we naar andere waarden die we in het bloed kunnen meten met behulp van de bekende meetstrips.