Europeanen overschatten erfelijkheid kanker

03-10-2012

UTRECHT - Veel Europeanen geloven in mythes ten aanzien van het ontstaan van kanker, terwijl het werkelijke belang van dieet en levensstijlfactoren volgens specialisten vaak onjuist wordt ingeschat.

Dit zeggen specialisten tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de European Society for Medical Oncology (ESMO) in Wenen, waar verschillende nieuwe studies naar kankerpreventie en levensstijlinvloed werden gepresenteerd.

Volgens de Ierse oncoloog Derek Power, hoofdauteur van een van de gepresenteerde studies, heersen er nog veel mythes over het ontstaan van kanker. Zo zouden mensen denken dat een klap tegen de borst of een te strakke onderbroek risicoverhogende factoren zijn.

Erfelijkheid
Ook ten aanzien van erfelijkheid zitten veel mensen er naast. In het onderzoek van Power denkt de grootste groep respondenten dat 50 procent van kankers is veroorzaakt door een erfelijke factor, terwijl overgedragen genmutaties - afhankelijk van de specifieke vorm van kanker - slechts in 5 tot 8 procent van de gevallen de boosdoener is.

Dit misverstand heerst ook onder professionals in de gezondheidszorg, van wie maar liefst 90 procent denkt dat erfelijkheid 'het risico op kanker sterk beïnvloedt' - een onjuiste stelling, aldus de oncoloog.

Genetisch gemodificeerd
Ten aanzien van voeding is er volgens Power geen eensluidend bewijs dat genetisch gemodificeerde gewassen het risico verhogen, of dat biologisch geproduceerde etenswaren het risico verlagen. Ook andere vaak gerelateerde zaken, zoals het gebruik van mobiele telefoons of stress, zijn volgens hem geen grote risicofactoren.

Desondanks spelen dieet en andere levensstijlfactoren wel degelijk een zeer grote rol bij het ontstaan van kanker - waarschijnlijk is zo’n 90 tot 95 procent van de gevallen er aan te relateren. Dit terwijl 15 procent van de mensen volgens de Ierse onderzoeker denkt dat het risico op kanker tijdens een mensenleven überhaupt niet te beïnvloeden is.

Grotere misverstanden
Grote factoren, zoals overgewicht, roken en zonblootstelling, worden door veel Europeanen gebagatelliseerd, terwijl de verbanden hier juist nadrukkelijk zouden zijn. Hetzelfde geldt volgens Power voor alcoholconsumptie - waarover verkeerd zou worden gecommuniceerd.

Veel mensen zouden de hoogte van hun werkelijke alcoholinname verdoezelen, waardoor ze zich niet goed bewust zijn van de risicocategorie waarin ze zich bevinden. Tegelijk zouden gezondheidsdeskundigen beter moeten oppassen met het communiceren van het 'voordeel' van een matige inname van één tot twee glazen per dag.

Collectieve zorg
“Deze studies laten zien dat een groot deel van de Europeanen niet bepaald gecharmeerd is van het idee van eigen verantwoordelijkheid. In plaats van gedrag en levensstijl aan te passen, plaatsen zij liever de schuld bij factoren als erfelijkheid, of de rol van de samenleving”, zegt de Zwitserse professor Hans-Jörg Senn, hoofd van de faculteit kankerpreventie van ESMO.

Het is volgens Senn noodzakelijk om deze verkeerde denkbeelden te doorbreken, niet alleen om veel menselijk lijden te voorkomen, maar ook om in een vergrijzende samenleving de collectieve druk van zorgkosten en wegvallende arbeidskracht ten gevolge van stijgende kankercijfers te verlichten.

 

Bron: Nu.nl